Hjem Om oss Bærekraft Presse Jobb i Halliburton Kontakt oss

Bærekraftig teknologi

NRG Center

I takt med stigende etterspørsel etter hydrokarboner og stadig mer komplekse reservoarer setter våre kunder lit til at vi utvikler løsninger for alle stadier av utvinningsprosessen som både er verdiskapende og oppfyller de mange ulike forretningsbehov.

Halliburton er et selskap hvor teknologi prioriteres høyt. Bærekraft er implementert i alle prosjekter vi er involvert i.

Vårt mål er å levere produkter og tjenester som har minst mulig innvirkning på miljøet. Produktene og tjenestene skal kunne benyttes og utføres på en måte som gjør at sikkerhet alltid har det høyeste fokus. Vi skal benytte energien og de naturlige ressursene på en mest mulig effektiv måte. Gjenbruk, resirkulering eller avhende materialene på en trygg måte, er en viktig del av vårt arbeid for en bærekraftig utvikling.

Vi søker mot samarbeid med bransjens aktører i arbeidet med å utvikle bærekraftige energiløsninger: Maksimere utvinningen av eksisterende reservoarer ved hjelp av nyskapende produkter og tjenester, utvinne ukonvensjonelle ressurser for å dekke et økende energibehov, samt aktivt utvikle produkter som tar hensyn til klimaendringene og bidrar til å skape et renere miljø.