Hjem Om oss Bærekraft Presse Jobb i Halliburton Kontakt oss

Sponsorvirksomhet

Johanne & Ingrid HovdenI Halliburton tror vi på at det å gi noe tilbake styrker både enkeltpersonene og samfunnene der vi driver virksomhet.

Vi ønsker å gjøre dette ved å støtte et bredt spekter av organisasjoner, med spesiell vekt på de som er viktige for våre medarbeidere og kunder.

Halliburton støtter opp på to forskjellige måter:

Selskapet som giver:

Halliburton støtter idealistiske, skattefrie organisasjoner innen utdanning, helse/velferd, allmennyttige samfunnsformål samt kunst og kultur.


Selskapet som sponsor:

Halliburton sponser sport, kultur, organisasjoner, utdanning, miljøvern og humanitære organisasjoner.

 • Målet med sponsoraktiviteter er å formidle Halliburtons verdier til våre kunder, ansatte og allmennheten.
 • Samarbeidsavtalene våre skal være til gjensidig nytte for Halliburton og de vi støtter.
 • Sponsoraktivitetene skal i hovedsakelig komme samfunnet som Halliburton er en del av til gode.

Halliburton støtter ikke:

 • Søknader som ikke har fulgt retningslinjene eller som sendes via andre kanaler.
 • Enkeltpersoner eller grupper som ikke tilhører en organisasjon/klubb.
 • Kontant betaling.
 • Religiøse organisasjoner.
 • Politiske organisasjoner.
 • Fester, golfturneringer og liknende.

Søknaden må inneholde:

 • Nøye beskrivelse av organisasjonen.
 • Oversikt over økonomi og andre sponsorer.
 • Sponsoratets hensikt og størrelse.
 • Beskrivelse av eksisterende forhold til Halliburton.

Tildelinger for 2015 er foretatt. Søknadsfrist for støtte for 2016 er 1.november 2015.

Valg av samarbeidsavtaler inngås på bakgrunn av undersøkelser og råd.

Henvendelser og sponsorsøknader sendes til:

Sponsorship.scandinavia@halliburton.com