Hjem Om oss Bærekraft Presse Jobb i Halliburton Kontakt oss

Muligheter og goder i Halliburton

Håvard KileHalliburton legger vekt på å ha dyktige og motiverte medarbeidere og tilbyr konkurransedyktige utviklingsmuligheter og goder til våre ansatte.

Ansattegoder

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Konkurransedyktig lønn
  • Flere bedriftsidrettslag
  • Gode priser på kulturtilbud og treningsavtaler
  • Hytter i Norge og i utlandet
  • Kunstklubb
  • Sosiale arrangementer
  • Utvikling av nye talenter


Halliburton mener at utvikling av nye talenter er et viktig satsningsområde og avgjørende for å skaffe nye, dyktige medarbeidere. Traineeordningen er en av mulighetene hvor nyutdannede blir gitt en unik start på karrieren. I tillegg til dette har vi programmer for lærlinger samt interne talentprogram som skal identifisere og videreutvikle selskapets talenter.

Etterutdanning

For å kunne sikre oss motiverte og oppdaterte medabeidere tilbyr vi i støtteordninger for ansatte som ønsker å videreutvikle seg ved videreutdanning både på bachelor- og masternivå gjennom norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Utvikling av ledere

Utviklingen av gode ledere er et område som Halliburton satser sterkt på. Godt lederskap er avgjørende for å skape en god arbeidsplas. Halliburton tilbyr flere programmer for å sikre en jevn utvikling av nye og gamle ledere blant annet gjennom programmet ”Business leadership Training”.